If each day is a gift, I’d like to know where I can return Mondays.

Nếu mỗi ngày là một món quà, tôi muốn biết tôi có thể trả lại Thứ Hai ở chỗ nào.

My boss told me to have a good day. So I went home.

Sếp bảo tôi Hãy có một ngày vui vẻ nhé. Thế là tôi về nhà!

Some days It’s hard to find motivation. Some days motivation finds you!

Có những ngày thật khó để tìm được động lực. Có những ngày động lực tự động đuổi theo mình!

I want to be the reason you look down at your phone and smile. Then walk into a pole.

Tớ muốn là lý do cậu nhìn xuống điện thoại và tủm tỉm cười. Sau đó thì… đâm sầm vào cột.

Some people are like clouds. When they go away, it’s a brighter day.

Có một vài người giống như những đám mây vậy. Ngày nào họ rời đi, ngày ấy trời sáng sủa hẳn!

My day starts backwards. I wake up tired and go to bed wide awake.

Một ngày của tôi bắt đầu ngược. Tôi thức dậy mệt phờ mà lúc đi ngủ thì lại tỉnh như sáo.

Don’t stress about your eyesight failing as you get older. It’s nature’s way of protecting you from shock as you walk past the mirror.

Đừng quá lo lắng vì mắt bạn càng ngày càng kém đi theo tuổi tác. Đó chỉ là cách tự nhiên để bảo vệ bạn khỏi bị sốc khi đi ngang qua gương thôi.

Parenting hack: When punishing your kids, don’t take away their electronics. Just take their charger and watch the fear in their eyes as they use it less and less while the battery slowly dies.

Mẹo dạy con: Khi phạt trẻ, đừng tịch thu đồ điện tử của chúng. Hãy cứ lấy sạc của chúng rồi xem sự lo sợ trong ánh mắt của chúng, chỉ dám dùng chút một, chút một khi pin dần cạn hết.

When a woman says “what?”, it’s not because she didn’t hear you. She’s giving you a chance to change what you said.

Khi một người phụ nữ hỏi “Cái gì cơ?”, đó không phải bởi vì cô ấy không nghe thấy bạn nói. Cô ấy đang cho bạn cơ hội để sửa những gì bạn vừa nói.

I never make a mistake twice. I make it like five or six times, you know just to be sure.

Tôi không bao giờ mắc một lỗi hai lần. Tôi mắc lỗi khoảng năm hay sáu lần gì đó, bạn biết đấy, chỉ là để chắc chắn hơn thôi.

Don’t break someone’s heart, they have only one. Break their bones, they have 206 of them.

Đừng làm tan nát trái tim của ai đó, người ta chỉ có một trái tim thôi. Hãy đập gãy xương họ, họ có tới 206 cái lận.

I have a condition that prevents me from going on a diet… I get hungry.

Tôi mắc một căn bệnh khiến tôi không thể ăn kiêng được…Tôi đói.

When I die I want my last words to be “I left a million dollars under the…”

Khi chết, tôi muốn những lời cuối cùng của tôi sẽ là “Ta để một triệu đô dưới…”

I don’t have an attitude problem. You have a problem with my attitude and that’s not my problem.

Tôi chẳng có vấn đề gì về thái độ cả. Bạn có vấn đề với thái độ của tôi và đó không phải là vấn đề của tôi.

Mirror: “You look cute today”

Camera: “Lol, no”

Gương: “Hôm nay bạn thật dễ thương”

Camera: “Haha…Không hề”

Never hold your farts in. They travel up your spine, into your brain, and that is where shitty ideas come from!

Đừng bao giờ nhịn xì hơi. Nó sẽ chạy dọc xương sống, đi vào não, và đó là nơi nảy sinh ra những ý nghĩ đen tối!

Valentine’s day is when a lot of men are reminded what a poor shot cupid really is.

Valentine là ngày mà rất nhiều đàn ông nhận ra phát bắn tên của thần tình yêu thực sự dở tệ như thế nào.

Behind every successful man is a woman, behind her is his wife.

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ, và đằng sau cô ta là vợ của anh ta.

Sometimes I pretend to be normal, but it gets boring so I go back to being myself.

Đôi khi tôi giả vờ là người bình thường, nhưng mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt, thế là tôi trở lại là chính mình.

Everything is funny, as long as it’s happening to somebody else.

Mọi thứ đều buồn cười, miễn là nó xảy ra với ai đó khác (trừ mình).

Nguồn: St

Đưa ra bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here